недеља, 26. фебруар 2023.

Kako započeti posao iznajmljivanja vozila

familija iznajmljuje vozilo


Iznajmljivanje vozila može da bude veoma unosno, ali ko se bavi s tim zna da to uopšte nije jednostavan posao. Postoje mnogi izazovi i problemi koji moraju brzo da se rešavaju, zahteva se pažljivo planiranje i strateško razmišljanje, usluga uvek mora da bude na vrhunskom nivou.


Najčešći izazovi pri vođenju jedne rent a car agencije su sledeći:

Potreban je širok izbor vozila. Uspešna rent a car agencija mora da ima što više vozila u različitim klasama kako bi se pokrile sve želje i potrebe klijenata.

Sezonski karakter posla. Radi se o izuzetno sezonskom karakteru u poslovanju gde potražnja varira u zavisnosti od vremena, godinšnjeg doba, lokacije, itd. Postoje veliki špicevi kada je potražnja veoma velika, a postoje i periodi kada je ona mala. Vrlo je važno da vozila ne smeju da miruju, previše vozila na parkingu ugrožavaju rentabilnost poslovanja i vode direktno u bankrot.

Redovno održavanje voznog parka je ključna stvar za privlačenenje klijenata. Vozila moraju u svako vreme da budu ispravna, udobna, očišćena.

Postoji velika konkurencija, sa mnogo igrača koji se bore za klijente. Neophodno je biti prepoznatljiv, istaknuti se i razlikovati od drugih.

Rad sa ljudima. Rent a car kompanije su prinuđene da stvaraju što širu bazu zadovoljnih klijenata koja mora da se održava. Male greške i opuštanje mogu da vode ka odlivu klijenata, a njihovo ponovno vraćanje je veoma teško. Suočavanje s kritikama, nesporazumima i teškim situacijama može biti stresno i vremenski zahtevno.

Zakonske obaveze. Oblast iznajmljivanja vozila je regulisana i ograničena nizom zakonskih propisa i odluka na državnom i opštinskom nivou koja moraju da se poštuju.

I pored svih nabrojanih poteškoća, ukoliko se izvrši dobra priprema, put do uspešnog poslovanja rent a car agencije može biti lak i uspešan.

vozilo na parkingu rent a car agencije

Šta treba znati o procesu otvaranja rent a car agencije?


Određivenje ciljne grupe


Kao kod mnogih stvari u životu, početak je najteži. Pri korak je utvrditi da li na tržištu stvarno postoji potreba od usluge iznajmljivanja vozila i određivanje ciljne grupe. U zavisnosti od tipa klijenata zavisi i vrsta i veličina rent a car agencije. Ciljna grupa mogu da budu turisti, poslovni ljudi, studenti, klijenti koji traže vozilo za jednokratna putovanje ili kraći najam, ali i pravna i privatna lica koju su više zaintresovani za dugoročni najam. Kada je ciljna grupa određena, treba pristupiti izboru vrste renta car agencije. Postoji nekoliko tipova:

1. Franšiza


Prilikom otvaranja franžšize kupuju se prava na korišćenje imena brenda i poslovnog modela postojeće i veće rent a car agencije (na primer, Hertz, Eurocar, Budget i mnoge druge). Prednosti ovog modela su jednostavnost uspostavljanja poslovanja, podrška poznatog i uspešnog brenda, kao i preuzimanje dela finasiranja.

Nedostatak je gubljenje autonomije nad poslovanjem zato što davalac franšize zadržava određeni stepen kontrole, i početna naknada za franšizu koja može da bude visoka.

2. Pokretanje sopstvenog preduzeća


Najveća prednost pokretanja sopstvenog malog biznisa je nezavisnost. Vlasnik samostalno donosi svoje odluke, “živi” sa svojim izborima i sam odgovara za uspehe i neuspehe.

Naravno, odgovornost i rizik su veći, brend mora da se gradi iz temelja, da se privlače novi klijenti, da se vodi borba sa velikim imenima koji su već prisutni na tržištu. Potreban je značajan iznos finasijskih sredstava za početnu kupovinu vozila i vođenje firme dok ne stane na noge.

3. Preuzimanje postojećeg preduzeća


Za ovu opciju se rešavaju preduzimači koji ne žele da grade posao od početka, ali im se ne sviđaju ograničenja koja dolaze sa franšizom. Prednost je što već postoji poslovna struktura i izgrađena je baza lojalnih klijenata.

Pre kupovine treba biti pažljiv i istražiti uspešnost dosadašnjeg poslovanja, da li ima mesta za rast i da li preduzeće ima neprijavljene i sakrivene obaveze.


Izrada poslovnog plana


Poslovni plan je od suštinske važnosti kako za vlasnika, tako i za potencijalne investitore i partnere sa kojima se planira saradnja.

Poslovni plan je u stvari plan kako da se početna ideja transformiše u profitabilno poslovanje. On sadrži detalje o poslovanju, proizvode i usluge koje će se nuditi, podatke o ciljnoj grupi, početni kapital koji se ulaže, troškovi i finansijska projekcija za narednih nekoliko godina. Poslovni plan trba da sadrži i marketinški plan.


Registracija i licenciranje


Proces registracije počinje podnošenjem odgovarajućih dokumenata, obrazaca i plaćanjem potrebnih naknada državnim i opštinskim organima.

Na kraju ovog procesa se dobijaju licence i dozvole bez kojih je poslovanje nemoguće. Nakon dobijanje dozvole uplaćuje se osiguranje koje će štititi poslovanje od nepredviđenih sutuacija, nesreća, prirodnih katastrofa i još mnogo toga.

Zbog kompleksnosti ovog procesa, savetuje se angažovanje advokatskih kancelarija koji već imaju potrebno iskustvo i ekspertizu. Ako se otvara preduzeće u drugoj državi potreban je angažman sudskig prevodioca.

iznajmljivanje vozila ta turiste

Obezbeđivanje finansijskih sredstava


Poslovanje iznajmljivanja vozila u principu je povezano sa velikim početnim troškovima. Potrebno je izvršiti kupovinu novih vozila, zakupiti lokale i parcele za parking, nabaviti kancelarijsku opremu, zaposliti potreban kadar.

Ako preduzimač nema svoja sredstva biće primorani da podigne kredit od neke banke što nosi obavezu njegovog otplaćivanja. Banke nude različite kreditne linije sa različitom kamatnom stopom i rokom otplate, svaki vlasnik treba da odabere onu koja mu najviše odgovara.


Nalaženje lokacije


Lokacija rent a car agencije je veoma važna za njeno poslovanje. Pri izboru treba voditi računa o veličini prostora, blizini klijenata, aerodroma, železničke stanice, autoputeva, udaljenosti od centra grada i turističkih znamenitosti, itd. Povoljne lokacije su po pravilu skuplje, tako da treba paziti na balans između troškova i prihoda.


Zapošljavanje


Naredni korak je napraviti tim što zna da bude veoma izazovno. Rent a car agenciji su potrebni ljudi koji će raditi sa klijentima na šalterima, koji će odgovarati na telefon i na upute koje se šalju preko emaila ili preko društvenih mreža, koji će raditi rezervacije, vršiti naplatu, veće firme za održavanje svojih vozila zapošljavaju i mehaničare, kao i vozače ukoliko se nudi usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem.


Kreiranje prisustva na internetu


Reklamiranje i marketing su veoma važni u ovoj poslovnoj grani. Traži se neumoran rad na promociji agencije, povezivanje sa klijentima, njihova animacija, odgovarati na sva pitanja i kritike.

Posebno je važan digitalni marketing. Za rent a car agencije je pitanje opstanka njihovo prisustvo i vidljivost na internetu. Ako niko ne zna da vaša kompanija postoji, ne možete da očekujete da imate mnogo posla.

Osim sajta, koji treba redovno da se ažurira i da se radi ozbiljan SEO, treba otvoriti naloge na svim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, itd), koje ne treba samo da postoje, nego na njima treba aktivno raditi.

Slike sa sajta MMS auto rent a car 

Нема коментара:

Постави коментар