петак, 5. мај 2023.

Vožnja sa automatskim menjačem

automatski menjač


Iako i manuelni menjač ima svoje brojne (i verne pristalice), sve više i više vozača se odlučuje za vozila sa automatskim menjačem.

Prednosti automatskih menjača su brojne:
 • Automatski menjači su lakši za vožnju, ne zahtevaju stalno menjanje brzina i vozači ne moraju da brinu o tome kada treba da promene stepen prenosa
 • Vožnja sa automatskim menjačem je udobnija zato što se brzine prebacuju glatko i bez “cimanja”
 • Vozači nemaju potrebu da koriste kvačilo
 • Smanjuje se umor i stres kod vozača zato što više ne moraju da brinu o promeni brzina
 • Automatski menjači bolje kontrolišu brzinu i obrtni moment motora, što poboljšava stabilnost vozila i smanjuje mogućnost gubitka kontrole
 • Potrošnja goriva je manja zbog preciznijeg podešavanja brzine i obrtnog momenta motora u zavisnosti od uslova vožnje
 • Jeftinije održavanje – sistem manuelnih menjača (potisne ploča, lamele, osovine, itd) je komplikovan, delovi se brzo habaju i moraju da se često popravljaju i menjaju
 • Automatski menjači su bolji prilikom sporih vožnji u gradskim gužvama
 • Bezbednija vožnja – ruke vozača su stalno na volanu zato što nema potrebe da desna ruka menja brzine

Nedostaci automatskih menjača

Pored prednosti, automatski menjači imaju i nekoliko nedostataka:
 • Veća cena: Automatski menjači su skuplji za proizvodnju u odnosu na manuelne menjače, tako da su takva vozila dosta skuplja
 • Ograničen izbor brzina: Kod manuelnih menjača vozač na raspolaganju ima više brzina, dok je kod automatskog menjača izbor ograničen
 • Osećaj udaljenosti od vožnje: možda najveći nedostatak kod nekih vozača koji smatraju da je veće uživanje u vožnji kada sami ručno menjaju brzine


Oznake automatskog menjača


Postoje različite vrste automatskih menjača ali oznake na njima su u najvećem broju slučajeva identične.

P – parkiranje, ova brzina je rezervisana samo za parkiranje i ne treba da se koristi dok se vozilo kreće

R – nazad (rikverc). Kao i kod vozila sa manuelnim menjačem ova brzina se koristi za kretanje unazad

N – neutralani pološaj, van brzine, ler. Koristi se kada vozilo miruje, na primer dok čeka na semaforu ili da prođu pešaci

D – vožnja. Glavni način rada koji se koristi za vožnju. Kada se ubaci u ovu brzinu vozač više ne mora da menja brzine, menječ sam bira stepene prenosa u zavisnosti od uslova na putu i brzine sa kojom se vozi.
ručica automatskog menjača

Kako voziti sa automatskim menjačem


Često je teško preći sa ručnog menjanja brzina na automatski način rada. U nastavku donosimo nekoliko saveta za lakše navikavanje na automatsko menjanje brzina:

Za startovanje vozila menjač treba da se prebaci u položaj D, polako dizati nogu sa kočnice i pritisnuti pedalu gasa. Kada vozilo počne da se kreće, treba otpustiti ručnu kočnicu.

Brzina se kontroliše kočnicom i gasom, ako treba da usporite pritisnite kočnicu, za povećanje brzine pritisnite gas.

Za sporo kretanje u kolonama, treba polako otpuštati pedalu kočnice dok se otpušta ručna kočnica. Za normalno kretanje treba samo pritisnuti papučicu gasa.

Kada vozilo stoji na semaforu ili u koloni, kočnica ne sme da se pritiska jer to može da dovede do njenog trošenja. Preporučuje se korišćenje parking (ručne) kočnice.

Automatici nemaju isti nivo kočenja motorom kao ručni menjači, zato vozač mora da se navikne na jača kočenja. Vozilu treba više vremena da uspori, na primer, kada treba da se smanji brzina pre ulaska u krivinu, podizanje noge sa papučice gasa nije dovoljno, vozač mora da bude čvršći sa kočnicama i da ih koristi na agresivniji način.

Startovanja na uzbrdicama su lakša sa automatskim menjačem. Ne treba da se koristi ručna kočnica kao kod manuelnih menjača zato što nema opasnosti da se vozilo vrati unazad ili da se ugasi.

Treba biti pažljiv na velikim i strmim nizbrdicama. Zbog težine vozila i sile gravitacije, vozilo teži da nizbrdo ide većom brzinom. Pri tome automatski menjač može da pređe u viši stepen. Da biste to izbegli, postepeno smanjite gas i pritisnite kočnicu.

Pri preticanju može da se dogodi da automatski menjač ne razvije dovoljno brzine, zato je potrebno pre manevra dati što veći gas.

Kada je vozilo parkirano, potrebno je podići parkirnu kočnicu, a ne oslanjati se na menjač da će da drži vozilo u mestu. Automatki menjač mora da bude u položaj P.

Tokom kretanja ne sme se prebacivati brzina u neutralni položaj (ler).


Završna reč


Iako izgeda kao da je lako voziti vozila sa automatskim menjačem, neki vozači imaju problem da se prilagode. Njima je potrebno određeno vreme prilagođavanja kako bi se navikli na novi menjač i drugačiji način vožnje. Da bi brže i lakše savladali vožnju sa automatskim menjačem, mogu da iznajme takvo vozilo i da sami ili sa nekim iskusnijim na nekom bezbednom mestu provedu neko vreme vežbajući.

slike https://www.pexels.com/

Нема коментара:

Постави коментар