среда, 19. септембар 2018.

11 načina kako da sprečite krađe iz rent-a-car vozilaKako sprečiti krađe iz renta car vozilaRent a car vozila koje iznajmljuju poslovni ljudi ili turisti su obićno krcata skupim video kamerama, foto-aparatima, mobilnim telefonima, tabletima, lap-topovima, GPS uređajima, nakitom, većom količinom novca, dosta prtljaga. I vešti i iskusni lopovi naravno da to znaju. U nekim gradovima (Berselona, Rim, Nica, Meksiko Siti,…) je tako raširena pojava da su gradske vlasti postavile upozorenja i znakove na ulicama da se vrednije stvari ne ostavljaju u automobilima. To će vam isto reći i u rent a car agencijama kada vam predaju ključeve.To što ćete da stavite vredne stvari u prtljađniku ili negde u unutrašnjosti vozila nećete ih zavarati. Staklo na automobili se lako otvori, prtljažnik se još lakše otvori. Narvno, da je svako vozilo pod rizikom, ali rent a car vozila su posebno ranjiva zato što se smatra da njih voze samo imućniji ljudi, što naravno ne mora da znači da je tako, pošto rent a car usluge danas mogu da priušte svi slojevi društva. 


Nudimo vam 11 saveta kako da spasite vaše stvari iz rent a car vozila

rent a car kradje
Opel Tigra cabrio, omiljeno "žrtva"  kod provalnika
 1. Ne ostavljajte ništa vredno u vozilu – ovo je generalno pravilo i tu ne treba ništa dodati
 2. Ukoliko na parkingu primetite slomljeno staklo, tražite drugo mesto za parkiranje. Moguće je da su na tom mestu učestale provale
 3. Kada ostavite vozilo na parkingu otvorite sve boksove tako da lopovi vide da su prazni. Provalnici nisu glupi, ukoliko vide da nema ništa za njih, neće dirati to vozilo.
 4. Nije dovoljno sakriti ili poneti skupe elektronske igračke, nego ponesite sa sobom i produžne kablove i njihove punjače. Ne treba vam mamac koji će da razdraže lopovsku pohlepu
 5. Ne zaboravite da zaključate vrata, prozore i zatvorite sunčan krov. Bolje vruć auto nego sa slomljenim staklima.
 6. Ukoliko ipak morate da ostavite neku vredniju stvar u auto, onda pobrinite se da je potpuno sakrijete – ispod sedišta na primer. Ukoliko ih samo pokriete nekim pokrivačem nećete se previše zaštititi. Lopovi znaju za taj “jadac”
 7. Maskirajte vaše rent a car vozilo tako da se ne vide da je iznajmljen. Skinite sve oznake i ne morate uvek iznajmiti najskuplji i najnoviji auto (a svako ko iznajmi neki auto želi da bude baš takav – ljudska slabost koja je veoma poznata i provalnicima).
 8. Izbegavajte kabriolete postoji opasnost da vam ukradu stvari čak iako ste u vozilu. Poznat je primer iz Napulja gde lopovi na motorima krstare ulicama grada i traže naivne “klijente” koji se voze u otvorenim autima
 9. Uključite klima uređaj i zatvorite prozore
 10. Zaključajte vrata – dosta nas ne zakjučavaju vrata dok voze, ali u opasnim gradovima ukoliko stanete na semafor ili na pešačkom prelazu, mogu da vam otvore vrata i da vam ukradu kameru, aparat, torbu.
 11. Obavezno uzmite putničko osiguranje i posebno tz osiguranje od krađe (TP - theft protection) - ako ništa više, barem možete da povratite deo vaših para i dragocenosti. Treba samo znati da ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana. U slučaju krađe ključ i dokumenta moraju biti kod klijenta.
rent a car kradje
Slomljeno staklo prilikom provale

Umesto zaključka


Ovi saveti ne mogu u potpunosti da spreće provalu i krađu, ali mogu u velikoj meri da deluju preventivno i da spreće da vas napadnu beskrupulozni i opasni provalnici. Zato, držite se naših saveta. среда, 12. септембар 2018.

Zakon o rent a caru

rent-a-car


Delatnost rent-a-cara (iznajmljivanje vozila) u Srbiji je zakonski uređena oblast tako da rent a car agencije moraju da poštuju zakonske odredbe koje su navedene u članovima 101, 101a i 102 Zakona o turizmu.
Šifra delatnosti za rent-a-car je 77.11 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Član 101 determiniše i reguliše sledeće stvari:


Firma koja obavlja delatnost iznajmljivanje vozila može da bude registrovana kao:

 • preduzetnik
 • privredno društvo,
 • drugo pravno lice, ili
 • ogranak stranog pravnog lica

Član 101 Zakona o turizmu 

-rent-a-car
 1. Uslugama iznajmljivanja vozila (rent-a-car) smatra se iznajmljivanje putničkih automobila bez vozača.
 2. Posebna vrsta iznajmljivanja vozila je iznajmljivanje putničkih automobila sa uslugama vozača (limo service).
Usluge iz st. 1. i 2. ovog člana može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz st. 1. i 2. ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da pruža usluge iz st. 1. i 2. ovog člana u periodu prekida obavljanja delatnosti.
Ako lice iz stava 3. ovog člana ima registrovanu delatnost za pružanje usluga iznajmljivanja vozila u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.
Ako lice iz stava 3. ovog člana nudi i prodaje usluge iznajmljivanja vozila u prostoru van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja, obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Osim člana 101 delatnost iznajmljivanja vozila (rent a car) uređuje još jedan član Zakona o turizmu, a to je član 101a:


rent-a-carČlan 101a


Pružalac usluga iz člana 101. stav 1. ovog zakona dužan je da:

1) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;
2) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju.

Pružalac usluga iz člana 101. st. 1. i 2. ovog zakona dužan je da:

1) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma;
2) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;
3) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;
4) vodi evidenciju pruženih usluga;
5) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.
Evidencija iz stava 2. tačka 4) ovog člana vodi se na dnevnom nivou, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka, kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu i sadrži podatke o registarskom broju vozila, podatke o vozaču, periodu korišćenja vozila, podatke o korisniku usluge i dr.

Prema ovom članu svaka rent a car agencija mora:

 • da se pridržava radnog vremena, 
 • da ima rešenje o upisu u odgovarajući registar 
 • da poseduje uverenje o evidentiranju u Registru turizma koji vodi Agencija za privredne registre
 • da se drži svog cenovnika 
 • da izdaje račune za svoje usluge
 • da poseduje fiskalnu kasu
 • da vodi preciznu evidenciju pruženih usluga i to:
 • na dnevnom nivou,
 • po načelima urednosti i tačnosti,
 • na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka,
 • na način kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu
 • evidentiraju se sledeći podaci
 • registarski brojevi vozila,
 • podaci o vozaču,
 • podaci za o vremenskom period kada su se vozila koristili, itd.

Evidencija pruženih usluga može se voditi u formi:
 • poslovne knjige, 
 • poslovni program prilagođen delatnosti iznajmljivanja vozila
 • vođenje evidencije u formi obične tabele u računaru nije dozvoljeno 

rent-a-car

Član 102 Zakona o turizmu uređuje:


Rent-a-car agencija mora da poseduje najmanje tri registrovana vozila koja nisu starija od pet godina i moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. (član 102).

Inspekcijski organi vrlo strogo kontrolišu sve privredne subjekte koji se bave iznajmljivanjem vozila da li se pridravaju navedenog zakonskog okvira, i ukoliko se primeti i najmanje otstupanje, rent a car agencija može da bude kažnjena sa veoma velikim novčanim kaznama.

Tekt je preuzet sa sajta MMS Auto rent-a-car