среда, 12. септембар 2018.

Zakon o rent a caru

rent-a-car


Delatnost rent-a-cara (iznajmljivanje vozila) u Srbiji je zakonski uređena oblast tako da rent a car agencije moraju da poštuju zakonske odredbe koje su navedene u članovima 101, 101a i 102 Zakona o turizmu.
Šifra delatnosti za rent-a-car je 77.11 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Član 101 determiniše i reguliše sledeće stvari:


Firma koja obavlja delatnost iznajmljivanje vozila može da bude registrovana kao:

 • preduzetnik
 • privredno društvo,
 • drugo pravno lice, ili
 • ogranak stranog pravnog lica

Član 101 Zakona o turizmu 

-rent-a-car
 1. Uslugama iznajmljivanja vozila (rent-a-car) smatra se iznajmljivanje putničkih automobila bez vozača.
 2. Posebna vrsta iznajmljivanja vozila je iznajmljivanje putničkih automobila sa uslugama vozača (limo service).
Usluge iz st. 1. i 2. ovog člana može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz st. 1. i 2. ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da pruža usluge iz st. 1. i 2. ovog člana u periodu prekida obavljanja delatnosti.
Ako lice iz stava 3. ovog člana ima registrovanu delatnost za pružanje usluga iznajmljivanja vozila u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.
Ako lice iz stava 3. ovog člana nudi i prodaje usluge iznajmljivanja vozila u prostoru van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja, obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Osim člana 101 delatnost iznajmljivanja vozila (rent a car) uređuje još jedan član Zakona o turizmu, a to je član 101a:


rent-a-carČlan 101a


Pružalac usluga iz člana 101. stav 1. ovog zakona dužan je da:

1) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;
2) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju.

Pružalac usluga iz člana 101. st. 1. i 2. ovog zakona dužan je da:

1) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma;
2) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;
3) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;
4) vodi evidenciju pruženih usluga;
5) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.
Evidencija iz stava 2. tačka 4) ovog člana vodi se na dnevnom nivou, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka, kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu i sadrži podatke o registarskom broju vozila, podatke o vozaču, periodu korišćenja vozila, podatke o korisniku usluge i dr.

Prema ovom članu svaka rent a car agencija mora:

 • da se pridržava radnog vremena, 
 • da ima rešenje o upisu u odgovarajući registar 
 • da poseduje uverenje o evidentiranju u Registru turizma koji vodi Agencija za privredne registre
 • da se drži svog cenovnika 
 • da izdaje račune za svoje usluge
 • da poseduje fiskalnu kasu
 • da vodi preciznu evidenciju pruženih usluga i to:
 • na dnevnom nivou,
 • po načelima urednosti i tačnosti,
 • na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka,
 • na način kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu
 • evidentiraju se sledeći podaci
 • registarski brojevi vozila,
 • podaci o vozaču,
 • podaci za o vremenskom period kada su se vozila koristili, itd.

Evidencija pruženih usluga može se voditi u formi:
 • poslovne knjige, 
 • poslovni program prilagođen delatnosti iznajmljivanja vozila
 • vođenje evidencije u formi obične tabele u računaru nije dozvoljeno 

rent-a-car

Član 102 Zakona o turizmu uređuje:


Rent-a-car agencija mora da poseduje najmanje tri registrovana vozila koja nisu starija od pet godina i moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. (član 102).

Inspekcijski organi vrlo strogo kontrolišu sve privredne subjekte koji se bave iznajmljivanjem vozila da li se pridravaju navedenog zakonskog okvira, i ukoliko se primeti i najmanje otstupanje, rent a car agencija može da bude kažnjena sa veoma velikim novčanim kaznama.

Tekt je preuzet sa sajta MMS Auto rent-a-car

1 коментар:

 1. Veoma komplikovano, nije ni čudo što se u praksi javljaju nedoumice. Zakoni se prepliću, jedan drugog negiraju i ostavljaju rupe koje umešni igrači popunjavaju. Da se vodi rent a car agencija treba dobar advokat a ponekad i sudski prevodioc. Pa onda sve drugo, vozila, kancelarije, itd

  ОдговориИзбриши